Hieronder vindt u de rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2019. Een jaarlijkse rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op school en in het vervolgonderwijs. In het rapport vindt u de prestaties van onze leerlingen op een aantal belangrijke uitkomsten, zoals de succeskansen binnen onze school en de doorstroom naar en succeskansen in het vervolgonderwijs.