Missie

Op onze basisschool werken we, met liefde en passie voor onderwijs, aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Op onze school staat het kind centraal. Ieder met zijn of haar eigen talent. Samen werken, leren en spelen in een uitdagende, inspirerende en veilige leeromgeving. In openheid en met respect voor elkaar en de wereld om ons heen.

 

Visie

Onze visie vertaalt zich in een een pedagogische en didactische visie. 

 

Pedagogische visie

Vanuit onze christelijke levensovertuiging geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs. De liefde van God en de verhalen uit de bijbel zijn een grote inspiratiebron. Op CBS ‘De Merlettes’ leven, leren en werken we samen in openheid en vertrouwen. We blijven met onze leerlingen in ontwikkeling om het beste uit hen én onszelf te halen. Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand.

We willen dat onze leerlingen tevreden zijn met zichzelf, dat ze zich veilig, vertrouwd en gezien voelen op onze school. We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen en uit te gaan van de eigen kracht. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Je veilig voelen vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen. Autonomie, relatie en competentie zijn van groot belang voor ieder mens. Daarom besteden we aandacht aan cognitieve vakken, hebben we specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leren om goed te kunnen samenwerken, om zorgvuldig te communiceren en om eigen verantwoordelijkheid te nemen, bereid leerlingen voor op de wereld van morgen.

CBS ‘De Merlettes’ heeft een stevige verankering in het dorp en neemt een centrale plaats in binnen het netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en hun ouders.

 

Didactische visie

Ieder kind op onze school verdient goed onderwijs en passende zorg. Ieder kind heeft een unieke persoonlijkheid en eigen talenten. Elk kind is anders. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich leerstof eigen te maken, andere kinderen ontwikkelen zich gelijkmatig en er zijn kinderen die weinig uitleg nodig hebben en snel grote leerstappen kunnen maken. Alle kinderen hebben recht op passende ondersteuning in het onderwijsproces. Centraal staat de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van ieder kind. Gekeken wordt dan ook of de school binnen de reguliere setting dat onderwijs en die ondersteuning kan bieden. Wij hebben als taak het onderwijs zo in te richten dat recht wordt gedaan aan ieder kind in een doorgaande ontwikkeling van groep 1 tot en met 8. Dit ongeacht de verschillende leerstijlen en mogelijkheden van kinderen (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek). We geven ons onderwijs vorm en inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt adaptief onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet. We bieden kwalitatief sterk, passend en inclusief onderwijs aan onze leerlingen.