Veiligheid en openheid

Op CBS ‘De Merlettes’ bieden we een veilige omgeving met openheid en vertrouwen. In een sfeer van vertrouwen en met een open houding werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit hen én onszelf te halen. Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand.

Om die veiligheid te bieden hebben we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode. Onze school is een veilige plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. Elkaar aanspreken is hierbij belangrijk. Wat we zeggen doen we en we doen wat we zeggen. 

Voor openheid is eerlijkheid en transparante communicatie nodig. Op deze manier kan er een duidelijke werkomgeving zijn waarbinnen elke teamlid zijn kwaliteiten optimaal kan laten floreren.

Dialoog in gesprek met leerlingen, ouders en collega’s stemmen we het onderwijs af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Ouders krijgen goede informatie over de ontwikkeling van hun kind. Samen met onze partners optimaliseren we de doorgaande lijn.

In een sfeer van openheid en vertrouwen komen de kinderen tot bloei.

In je kracht staan

Ouders zijn bij ons welkom op school.

We werken als collectief, waarbij wel de ruimte en identiteit per leerkracht duidelijk zichtbaar is. De kwaliteiten van elke collega worden zo optimaal benut. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan de school en het team.

We willen als team ons richten op het kind in de klas en zo goed mogelijk helpen in zijn of haar ontwikkeling. Het kind ‘horen en zien’ in de klas/school. We werken vanuit HGW en de 7 competenties van de leerkracht/ de professionele autonomie. Dit zijn; collegialiteit, professionalisering, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, borging, kwaliteitszorg, pedagogisch/ didactisch handelen, veiligheid en geborgenheid.

Zichtbaar is dat de leerlingen actief worden betrokken bij hun ontwikkeling. Lessen zijn betekenisvol door aan te sluiten bij hun leefwereld. Onze instructie is krachtig en uitdagend. Onze klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht. Samen leren. We organiseren regelmatig groepsoverstijgende activiteiten.