Veiligheid en openheid

CBS ‘De Merlettes’ is een veilige leef- en leergemeenschap waarin we werken vanuit openheid en vertrouwen. Voor een open dialoog is eerlijke en transparante communicatie nodig en het vertrouwen in de ander en jezelf. We geven elkaar en onszelf dat vertrouwen. Veiligheid vraagt ook om duidelijke afspraken en regels. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. Elkaar hierop durven aanspreken is belangrijk: We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.