Ontwikkeling

Leerlingen hebben dromen. Over henzelf, hun thuis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug tussen nu en straks. In feite geldt dat voor iedereen. Daarom staan wij als team van CBS ‘De Merlettes’ voor ontwikkeling in ons werk. Wij zoeken beweging, nieuwe ervaringen en groei. We kijken naar wijze waarop leerkrachten dit doen (HGW);

  • Een leerkracht heeft zicht op leer- en ontwikkelingslijnen en cruciale leermomenten;
  • Een leerkracht kan aan de hand van gegevens (toetsen, gesprekken en observaties) onderwijsbehoeften van leerlingen benoemen;
  • Een leerkracht kan leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en is in staat om een passend aanbod voor deze leerlingen samen te stellen;
  • Een leerkracht is in staat om in de organisatie en het klassenmanagement maatregelen te treffen om dit aanbod te realiseren;
  • Een leerkracht is in staat om op adequate wijze de administratie van de ondersteuning in de groep bij te houden;
  • Een leerkracht is in staat om een plan van aanpak (PvA)en groepsplan te schrijven, uit te voeren en te evalueren;
  • De leerkracht is in staat om met hulp van de interne begeleider een OPP voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften te ontwikkelen, schrijven, uitvoeren en evalueren.

Maar we kijken niet alleen naar de competenties van de leerkracht m.b.t. de begeleiding van leerlingen. Ook kijken we naar ontwikkelingen binnen het onderwijs(land) en in de (nabije) maatschappij. Elke keer afvragend of de rol die wij hierin spelen nog passende is. Want stilstaan is geen optie. Zo kennen leerlingen en ouders ons. We dagen onszelf en onze omgeving uit om het maximale eruit te halen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.

Leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces en leerkrachten verwerken de actualiteit in het leerstofaanbod. We werken met moderne methodes en leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.