Ontwikkeling en eigen kracht

Leerlingen hebben dromen. Over zichzelf, hun leven, hun toekomst. Groei is de brug tussen nu en later. Groei brengt verandering en vraagt om ontwikkeling. Op onze school blijven we in ontwikkeling. We werken proactief en gaan uit van onze eigen kracht; die van onszelf, die van leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij onze school. Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Wat is nodig? Wat gaan we doen? In al die contexten reflecteren we kritisch op ons handelen, stellen we concrete doelen en werken we, vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen, aan de uitvoering van die doelen, aan de beoogde ontwikkeling: Als school, als team, als individuele leerkrachten, met en voor de leerlingen.