Kind centraal

We willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het gezin en jeugdteam Achtkarspelen, de schoolverpleegkundige, schoolarts en andere externen .

We tonen betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind naar de maatschappij. Deze betrokkenheid gaat verder dan de duur dat de leerling op school is. We hebben vooraf al de kinderen in kaart en ook nadat ze van school zijn gegaan volgen we hun ontwikkelingen. Leerlingen en ouders, maar ook teamleden ervaren die basiswaarde dagelijks in het contact. 

Wij doen ons werk toegewijd en professioneel, met een scherp oog en een luisterend oor voor wat leerlingen en ouders van ons vragen.De leidende vraag voor de leerkrachten en intern begeleider is steeds: “Wat heeft dit kind nodig, wat zijn de onderwijsbehoeften en ontwikkelings- mogelijkheden en hoe stemmen wij hier met ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk op af?”.

Want wij weten wat er in ons vak en in de maatschappij gebeurt. En spelen daar snel en adequaat op in. We houden ons als school in de samenleving niet afzijdig, maar zoeken juist de verbinding zonder onszelf te verliezen als school. Betrokken zijn wij, niet afwachtend, maar actief.