Kind centraal

We halen het beste uit onze leerlingen en onszelf door samen te werken. Door samen te werken als team, met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. We werken nauw samen met het gebiedsteam, de schoolverpleegkundige, de schoolarts, de peuterspeelzaal en vele andere externen. We zijn nauw betrokken bij de brede persoonsontwikkeling van het kind richting volwassenheid. Deze betrokkenheid gaat verder dan de periode dat de leerling bij ons op school zit. Ook voor de basisschoolperiode en tot lang daarna volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn toegewijd en zoeken actief de verbinding met alle partners in het netwerk rond ieder kind. We spannen ons met liefde in om de leer- en leefomstandigheden voor elke leerling te optimaliseren zodat ieder kind bij ons op school zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.