Vernieuwingsonderwerpen 2016 – 2017

Wil een school goed passen in de veranderende samenleving, dan zal ze steeds mee moeten veranderen.

Door ons zelf als team blijvend te veranderen streven we naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs.

In het schooljaar 2016-2017 hebben we de volgende vernieuwingsonderwerpen:

 

Tijdsduur                     Onderwerp                                              Uitvoerende personen/instanties

 

sept t/m juni              Volgen en implementeren van                       Kanjertraining/team

de ‘kanjertraining’.

 

sept t/m juni              Verdere mogelijkheden van het                     teamAfbeeldingsresultaat voor kanjertraining
administratie systeem Parnassys
en Office 365

 

sept t/m juni              Implementatie leerlingvolgsysteem               team

sociaal-emotionele ontwikkeling

 

sept t/m juni              We gaan werken volgens ‘Snappet’               team

Afbeeldingsresultaat voor snappet