Team

Directeur:

Dhr. Gradus Kootstra

Groepsleerkrachten 2017 – 2018 :

Dit schooljaar wordt er gestart met 120 leerlingen. Aan onze school werken de meeste leerkrachten met
een parttime baan.

De school heeft daarnaast de beschikking over administratieve ondersteuning voor 1 middag per week

De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 5 groepen.

Groep 1                                              15 leerlingen (bij start van het schooljaar)

Maandag t/m donderdag                                                             Juf Hilda

Groep 2/3                                         24 leerlingen

Maandag t/m woensdag                                                              Juf Tiny

Donderdag t/m vrijdag                                                                 Juf Edwina

Groep 4/5a                                       28 leerlingen

Maandag t/m dinsdag                                                                   Juf Yvonne

Woensdag t/m vrijdag                                                                   Juf Gerda

Groep 5b/6                                        22 leerlingen

Maandag t/m vrijdag                                                                     Meester Martijn

Groep 7/8                                           31 leerlingen

Maandag t/m woensdag                                                               Juf Joke

Woensdag t/m vrijdag                                                                  Juf Natascha

 

  • ICT-er:
    Deze heeft als taak het beleid t.a.v. de computer uit te werken en het geheel te bewaken. Martijn Bakker is op onze school de ICT-er.
  • Intern begeleider:
    De IB-er (Fenje Koksma) houdt zich bezig met het verwerken van alle toetsgegevens. Tevens coördineert zij alles op het gebied van het maken van handelingsplannen en groepsplannen. Zij is het eerste aanspreekpunt op het gebied van zorg.
  • Ondersteunend personeel / schoolassistent:
    Naast alle technische en huishoudelijke taken houdt de schoolassistent (Pieter Terpstra) zich bezig met tuinonderhoud, kleine reparaties en het netjes houden van de magazijnen.