Schooltijden

Afbeeldingsresultaat voor schooltijden

Dag schooltijden Groepen
maandag 8.30 – 14.00 uur 1 t/m 8
dinsdag 8.30 – 14.00 uur 1 t/m 8
woensdag 8.30 – 14.00 uur 1 t/m 8
donderdag 8.30 – 14.00 uur 1 t/m 8
vrijdag 8.30 – 14.00 uur 2 t/m 8
     
     
Pauze 10.00 – 10.15 uur 3 t/m 8
Lunch 12.00 – 12.15 uur 1 t/m 8

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen om 8.25 uur naar binnen wanneer de bel is gegaan.

De leerlingen van groep 3 spelen op het kleine plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan.

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 spelen op het grote plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan.

De kinderen van groep 4 spelen ’s morgens voor schooltijd op het grote plein, in de beide pauzes op het onderbouwplein.

De eerste bel gaat 5 minuten van te voren (om 8.25 u). De kinderen gaan dan naar binnen. Wanneer de tweede bel gaat, beginnen de lessen.

 

Er is pleinwacht vanaf 8.20 uur (op zowel onderbouw- als bovenbouwplein) en vanaf dat moment mogen de leerlingen op het plein komen en is de school verantwoordelijk. Wij stellen het dan ook zeer op prijs, dat de kinderen niet al te vroeg naar school gestuurd worden. Wanneer ze om 8.15  van huis gaan, dan is dat vroeg genoeg. Wilt u a.u.b. hier aan meewerken?

Mocht het regenen, dan mogen de leerlingen in overleg met de pleinwacht, 5 minuten voordat de bel gaat, naar binnen. In dit geval dan ook het verzoek om uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen.

Wanneer een leerling op het plein komt, is het niet toegestaan om alsnog weer het plein te verlaten.

Met nadruk willen wij aangeven dat mobiele telefoons op onze school niet zijn toegestaan. Wilt u hier rekening mee houden?