Pake- en beppe dei

Op donderdag 13 oktober was de afsluiting van de kinderboekenweek: Opa’s en oma’s voor altijd jong.

Foto’s pake en beppe dei

En hoe kun je deze kinderboekenweek nu beter afsluiten dan met een pake- en beppe dei. Vanaf 8.30 uur waren alle pakes en beppes welkom in de groep van zijn/haar kleinkind. Hier konden ze een kijkje nemen hoe het er  het tegenwoordig op school aan toe gaat. Daarna was het tijd voor een kopje koffie.

Van 10.30 uur tot 11.30 uur mochten alle pakes en beppes met de kleinkinderen deelnemen aan een spelletjes circuit. Gevuld met oud Hollandse spellen, zoals u in het fotoboek terug kunt zien. Om 11.30 uur werden de pakes en beppes nog getrakteerd op een tableau vivant door groep 7 en 8. Zij presenteerden oude kinderliedjes.

Het was een zeer geslaagde dag.