Ouderbijdrage

Verplichting tot betaling;

Is de overeenkomst door u ondertekend dan geldt voor u uiteraard de verplichting om de ouderbijdrage te betalen.

Bij automatische machtiging zal de eerste helft begin oktober en de tweede helft begin april worden afgeschreven.

 

Ouderbijdrage van CBS “De Merlettes” schooljaar 2016 – 2017.

 

Groep 1 en 2

Ouderbijdrage        € 35,00

(inclusief schoolreisje)

 

Groep 3 t/m 7

Ouderbijdrage        € 40,00

(inclusief schoolreisje)

 

Groep 8

Ouderbijdrage        € 72,50

(inclusief kamp)

 

Indien van toepassing voor uw kind(eren) is inbegrepen bij de (vrijwillige) ouderbijdrage:

schoolreis, sinterklaascadeau, strooigoed, sportdag, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi,

eventuele excursies etc.

 

IBANrekening nummer: 

 

NL33RABO0363008284

T.n.v. “Reiskas”

C.B.S.” De Merlettes”

Goudtsjeblomstrjitte 22

9288 AM Kootstertille

Bank: Rabobank Twijzel / Buitenpost