Missie en Visie

“De Merlettes” is een christelijke school. Door onze school naar Christus te noemen, proberen we in ons opvoeden, onderwijzen en omgaan met elkaar binnen de school, dit vanuit Zijn voorbeeld te doen. Wij stimuleren onze kinderen op hun weg naar volwassenheid, zodat ze steeds meer in staat  en bereid zijn te bepalen, waar ze hun krachten willen inzetten om de algemene cultuuroverdracht van de mens (n.l. deze aarde te bewerken en te bewaren) op persoonlijke wijze gestalte te geven.

Als school werken we vanuit de volgende principes:

–         Het leren hanteren van vrijheid;

–         Het leren zelfstandig werken;

–         Het leren samen werken;

–         Uitgaan van de kinderlijke leefwereld;

–         Sociale redzaamheid (omgaan met jezelf en de ander);

–         Zelfoplossend bezig zijn.

CBS De Merlettes is één der scholen, die met ingang van 1 augustus 1998 wordt bestuurd door de Vereniging voor PCBO in de gemeente Achtkarspelen. Deze vereniging is in maart 2008 verder gegaan onder de naam Noventa Christelijk Primair Onderwijs.

De vereniging aanvaardt als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord, volgens de belijdenisvoorschriften van de reformatorische kerken in Nederland.

In de praktijk betekent dit:

Wij vinden dat kinderen in de eerste plaats naar school komen om te leren. Naast het cognitieve leren is het goed kunnen omgaan met de ander en ook het van elkaar leren zeker zo belangrijk.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen) en creatief (ik en vindingrijk) gebied, met als doel bij te dragen tot een zelfstandig mens.