GGD Fryslân

Wat kunt u van de GGD verwachten?

Groep 1:  Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan een kind van groep 1 voor onderzoek                                             worden uitgenodigd.

Groep 2:  Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid.

Groep 7:   Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor het onderzoek vult de ouder /                                  verzorger een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en gezondheid.

 

Op verzoek:  U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen.

Vervolgafspraken kunnen ook plaatsvinden op verzoek van de GGD.

 

GGD Fryslân                                      Schoolarts
Postbus 612                                        Mevr. C. Kruze
8901 BK Leeuwarden.                       0882299482
088-2299444                                      E-mail: c.kruze@ggdfryslan.nl
E-mail: ggd@ggdfryslan.nl

 

Jeugdverpleegkundige 0-12
regio Zuidoost Achtkarspelen
Joke van Halsema
( 088-2299837

J.vanHalsema@ggdfryslan.nl

 

Wekelijks inloopspreekuur in Surhuisterveen op vrijdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur

Hier kunt u zonder afspraak terecht.

B.J. Schurerweg 2
9231 CE Surhuisterveen