Buitenschoolse opvang

Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Binnen Noventa hebben we deze opvang uitbesteed aan Tiko Kinderopvang via de volgende modellen:

Het eerste model: groepsopvang in Buitenpost en Surhuisterveen:

 • Op het kindercentrum Bommelstein in Buitenpost en De Kindertuin in Surhuisterveen worden kinderen door de groepsleidsters ’s ochtends naar school gebracht en na schooltijd door de groepsleidsters van school gehaald.
 • Op de BSO wordt er eerst samen wat gedronken en daarna zijn de kinderen vrij om aan verschillende activiteiten deel te nemen.
 • ’s Avonds om uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen door de ouders/verzorgers worden opgehaald.
 • In alle schoolvakanties, maar ook op extra schoolvrije dagen, kan het kind van 7.30 – 18.30 uur op de BSO worden opgevangen.

Het tweede model: gastouderopvang in de overige dorpen = buitendorpen:

 • In de buitendorpen worden speciale gastouderprojecten opgezet.
 • Per dorp of bij veel aanmeldingen per school, wordt een vaste gastouder gezocht die de buitenschoolse opvang gaat verzorgen. Zij zorgt voor het brengen en halen naar en van school.
 • In overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoeveel uur opvang nodig is.

De kostenregeling:

 • De financiën worden geregeld door de ouders en Tiko is hierbij behulpzaam. De tegemoetkoming hangt af van het belastbaar inkomen.
 • De ouder/verzorger krijgt advies bij het zelf aanvragen van de bijdrage bij de belastingdienst door middel van een duidelijke offerte en jaaropgave.
 • De financiële zaken worden met de gastouder helemaal geregeld door Tiko.
 • De gastouder kan naast de begeleiding en het volgen van een cursus, gebruik maken van allerlei speelgoed en materialen die nodig zijn voor een goede opvang via Tiko.

 

Tiko Kinderopvang:

Adres
Voorstraat 34 Kollum
Tel.: 0511 – 54 30 17
E-mail: info@tikokinderopvang.nl

Post
Postbus 8, 9290 AA Kollum

Bereikbaar
Dagelijks van 9-12 en van 13-16 uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken, dan bellen we u z.s.m. terug.