Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelding van kleuters gaat gewoonlijk via de groepsleerkracht van groep 1. De aanmelding van leerlingen die afkomstig zijn van een andere school, vindt over het algemeen plaats via de directeur.

In alle gevallen wordt er na telefonische aanmelding met de ouders/verzorgers overlegd, wanneer er een gesprek kan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden desgewenst allerlei vragen beantwoord en eventueel de aanmeldingsformulieren ingevuld. Verder zijn er jaarlijks enkele open- en inschrijfochtenden voor kleuters en hun ouders.

Telefoon CBS ‘De Merlettes’:  0512-331951